Dr. Dornbach Alajos

 

1936-ban Ózdon született. Ügyvéd, jogvédő, politikus, aki pedagógus családból származik, s több egyházi iskola után az ELTE jogi karán szerzett diplomát.

Bár nem jogi pályára készült, mégis hamar meglelte helyét e területen, s vallásos illetve szociáldemokrata alapokon nyugvó neveléséből kiindulva kezdettől a kiszolgáltatottak melletti kiállást feladatának tekintette. Az 1956-os forradalomban megalapozott kapcsolatai meghatározták mind szakmai, mind politikai tevékenyégét s hamarosan a demokratikus ellenzék egyik jellegzetes alakjává vált. Számos kényes perben írók, gondolkodók, művészek védőjeként lépett fel. (Charta '77, SZETA, szamizdat kiadók) Hosszú évekig a hazai Soros-alapítvány segítője és jogi képviselője volt. A rendszerváltást előkészítő tevékenységekben aktívan részt vett. (Nagy Imre per felülvizsgálata, TDDSz alapítása, Szabad Kezdeményezések Hálózata, SZDSZ alapítása, Társadalmi Igazságtételi Bizottság,.) Az SZDSZ vezetőségében több ciklusban tevékenykedett. Két ciklusban az SZDSZ országgyűlési képviselője lett, s egy ideig a Ház alelnöki tisztjét is betöltötte. Országgyűlési munkájával támogatta a hazai jogrendszer és demokrácia kialakulását. Mint katolikus értelmiségi sokat tett az egyházak kárpótlásának rendezése területén is.

2002-ben visszavonult a politikai életből s a közéleti szerepléstől. Azóta döntően a magánszférában ügyvédként alapítványok, egyesületek tevékenységét segíti.